ŠVP je dále rozpracován v jednotlivých třídách do Třídních vzdělávacích programů. Snahou učitelek je vytvořit skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí.

Pro přehlednost máme hravou formou sestaveny bloky, které mají několik témat. Tato navržená témata učitelky využívají ke krátkodobému i dlouhodobému plánování - s ohledem na danou situaci ve třídě.

Vzdělávací činnost je zpracovaná a založená na:

  • metodách integrovaného vzdělávání
  • dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnost dětí
  • probuzení v dítěti aktivního zájmu a chutě dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže
  • nepředkládání  dětem jen hotových návodů, ale naopak umožňování jim hledání nové cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem

Spolupracuje celý kolektiv školky, důraz klademe na vzor dospělého a vzájemnou pomoc všech: malých i velkých!


Školní vzdělávací program nese název „Na duhové skluzavce“ a je rozpracován do deseti integrovaných bloků. Bloky v sobě zahrnují různá témata, odvíjející se od jednotlivých ročních období, kulturních tradic, poznávání světa, ale i od praktických životních situací a problémů, se kterými se děti potkávají. Název každého bloku je zároveň názvem písničky, která se vztahuje k některému z témat a se kterou se děti v průběhu bloku seznámí. Časový prostor pro jednotlivé bloky je otevřený, flexibilní  a dostatečně volný pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky.

 

1. KAMARÁDI SKŘÍTKOVÉ

 

Charakteristika bloku

Naši kamarádi skřítkové nás provedou obdobím sžívání se nových dětí s ostatními dětmi, učitelkami, ostatními zaměstnanci a s novým prostředím mateřské školy. Společně s rodiči a s dětmi si sdělíme prázdninové dojmy a zážitky a budeme pozorovat změny končícího léta.

 

Témata
- po prázdninách ve školce
- moji noví kamarádi
- konec léta
- těšíme se na posvícení

  

2. VYLETĚL SI  PYŠNÝ DRAK

 

Charakteristika bloku

Společně s dráčkem si vyletíme nad podzimní krajinu a budeme pozorovat podzim na zahradě, na poli i v lese. Zaměříme se na rostliny, zvířata, činnosti lidí a na význam darů přírody pro naše zdraví. Pozveme rodiče, aby se podívali, jak společně pracujeme a co už umíme.

 

Témata
- vitamíny z naší zahrádky
- co vyrostlo na poli a v lese
- vyletěl si pyšný drak
- než se uloží zvířátka

 

3. LISTOPAD, LISTOPAD

 

Charakteristika bloku

Pozorováním podzimního počasí se budeme seznamovat se zákonitostmi přírodních jevů a učit se žít v sounáležitosti s přírodou. Abychom byli zdraví, budeme poznávat lidské tělo a naučíme se, jak ho chránit před nemocemi.

 

Témata
- slavnost světýlek
- co dokáže vítr a déšť
- lidské tělo
- když kamarád stůně

 

  4. VÁNOČNÍ  STROMEČEK

 

Charakteristika bloku

Společně s dětmi budeme prožívat adventní čas těšením se na Mikuláše a na Vánoce. Všechny činnosti povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, pečení cukroví, zpívání koled, vyrábění dárečků a přání pro rodiče i zaměstnance školky. Seznámíme se s lidovými tradicemi Vánoc a  připravíme vánoční posezení pro rodiče.

 

Témata
- začíná advent-
- než přijde čert a Mikuláš
- těšíme se na Ježíška
 

5. DVA MRAZÍCI

 

Charakteristika bloku

A už je tu paní Zima. Zahalí krajinu do bílé peřiny a my se vydáme pozorovat její krásy. Naučíme se pečovat o zvířátka, která v zimě pomoc lidí nutně potřebují. Půjdeme jim do přírody nachystat bohatou hostinu v podobě různých druhů ovoce a zeleniny a sušeného pečiva. Sněhu využijeme k zimním hrám, radovánkám i ke sportování na naší zahradě. Toto období bude i přípravou „školáků“ k zápisu.

 

 

Témata
- příroda v zimě, péče o zvířata
- zimní hry a sporty
- půjdu k zápisu
- barvy a tvary kolem nás

  

6. V DOBRÉM JSME SE SEŠLI

 

Charakteristika bloku

Čas rychle plyne, dny, týdny i měsíce rychle ubíhají. Přichází masopust - období plesů a lidové zábavy. I v naší mateřské škole je masopust obdobím pohádkově radostným a veselým. Seznamujeme se s lidovými tradicemi, vyrábíme karnevalové masky a škrabošky a celá školka je vesele vyzdobená. Ale nejen zábava nás čeká. Protože bez práce nejsou koláče, seznámíme se i s různými pracovními profesemi a budeme poznávat důležitost lidské práce. Zaměříme se i na různé materiály, které nás obklopují. 

 

Témata
- masopust, karneval v MŠ
- co děláme celý den a celý rok
- hádej, čím jsem
- materiály kolem nás

 

7. JARO DĚLÁ POKUSY

 

Charakteristika bloku

Jaro je za dveřmi. Těšíme se, že svlékneme zimní kabáty, uvidíme první jarní květiny, uslyšíme zpívat ptáky. Teplé sluneční paprsky probudí jarní přírodu a my se společně rozhlédneme kolem sebe a všechny jarní změny budeme pečlivě pozorovat. Z vajíček se vyklubou kuřátka, a ta nám prozradí, že se blíží Velikonoce a s nimi známé lidové tradice. Po Velikonocích navštívíme městskou knihovnu a z knížek plných obrázků, zajímavých příběhů a pohádek se jistě stanou naši kamarádi.

 

Témata
- když jaro ťuká, příroda se probouzí
- svátky jara – Velikonoce
- kniha je můj kamarád

 

8. KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL

 

Charakteristika bloku

Jaro přináší i nový život. V přírodě vidíme zásnubní lety ptáků, pozorujeme jejich hnízdění. I domácím a hospodářským zvířatům se v této době rodí mláďata. Při návštěvě farmy či statku se s těmito zvířaty blíže seznámíme, dozvíme se, jak se jmenují, čím se živí a kde žijí. V tomto období se zaměříme i na naši planetu Zemi, která 22. dubna slaví svůj svátek. Pojedeme na výlety, kde využijeme různých dopravních prostředků a seznámíme se s důležitými lidmi, kteří se starají o naši bezpečnost.

 

Témata
- domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata
- planeta Země – ekologie
- čím cestujeme
- kdo se stará o naši bezpečnost

 

9. KAM NÁS NOHY PONESOU

 

Charakteristika bloku

Rozkvetlá májová příroda nás nejen láká do své náruče, ale i inspiruje k recitaci veršů, zpěvu písniček a tanečkům, které nacvičíme a předvedeme maminkám k jejich svátku. Při vycházkách, výletech i hrách na zahradě si budeme všímat, jak je u nás doma krásně.

 

Témata
- maminka má svátek – moje rodina
- barevná kvetoucí příroda
- moje město, naše vlast

 

10. PRÁZDNINOVÁ

 

Charakteristika bloku

Blíží se začátek léta a konec školního roku. Červen se začervenal prvním lákavým ovocem a my si budeme užívat krásných letních dnů. Užijeme si výletů, zahrady, ochutnáme třešně, budeme se koupat v bazénu, skákat na trampolíně, hrát si v pískovišti a také prožijeme společnou noc ve školce. Svátek dětí oslavíme s dobrou náladou sportovními hrami a soutěžemi a společně se podíváme za dětmi z celého světa. Za exotickými zvířaty, která známe z obrázků, pojedeme do ZOO. Pak už se jen rozloučíme s našimi „školáky“ a hurá na prázdniny!

 

Témata
- když děti mají svátek
- exotická zvířata
- hurá na prázdniny