Koncepce MŠ:

Vycházet z výchovy dítěte v rodině, dbát na nenásilný přechod do školky a tím mu usnadňovat první krůčky bez maminky. Respektovat individuální potřeby každého dítěte, dát mu dostatek podpory a péče, kterou potřebuje. Rozvíjet celou osobnost dítěte, dát mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učit dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti.

 

Charakteristické cíle MŠ:

  • Předškolní vzdělávání uskutečňovat přirozenou cestou prostřednictvím prožitků, respektováním osobnosti a individuálních zvláštností.
  • Rozvíjet v dítěti osobnostní vlastnosti, toleranci, přátelství, vůli, intelekt, samostatnost, sebevědomí a základy klíčových  kompetencí dle individuálních možností.
  • Dbát na rozvoj jazykových a komunikativních schopností a dovedností ve spolupráci s logopedkami.
  • Vést děti ke zdravému životnímu stylu (vytvořit si správné stravovací návyky založené n podávání zdravé stravy, dostatek pohybové aktivity, pitný režim, pravidelný pobyt venku, otužování a odpolední odpočinkové aktivity dle věku a individuálních potřeb).