Platby:

  • O vyúčtování školného a stravného se stará vedoucí školní jídelny paní Květoslava Janoušková. Platby probíhají převodem z účtu mezi 10. až 15. dnem v měsíci. Platí se vždy za měsíc předcházející. Pokud nemáte peníze na účtu, musíte zaplatit v hotovosti ve školce paní Janouškové od 12 – 15 dne v měsíci ráno od 7.30 – 8.30 hod. ve školní kuchyni. Komu neprošla platba je oznámeno vývěskou v šatně. 
  • Školné činí 420,- Kč za měsíc.
  • Od platby školného jsou osvobozeny děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.