Akce v říjnu

01.10.2017 17:56

 

2.10. V rámci prevence řečových vad u dětí, navštíví naši školku klinická logopedka Mgr. Hedvika Satranská, která zde provede vyšetření zejména předškolních dětí (v případě potřeby se zaměří i na některé mladší děti). Pokud by některý z rodičů s vyšetřením svého dítěte nesouhlasil, je potřeba, aby tuto skutečnost oznámil ve třídě paní učitelce. S Mgr. Satranskou si můžete sjednat i individuální konzultaci (tel: 702 101 053).

 

2.10. Začíná zájmový kroužek Výtvarné čarování - vždy v pondělí (1. skupina) a ve středu (2. skupina) od 12.30 – 13.15 hod. v odd. Motýlků (rozdělení dětí do skupin najdete ve školce na nástěnce i na webových stránkách).

 

3.10. Začíná podzimní kurz keramiky - vždy v úterý od 12.30 – 13.15 hod. v odd. Motýlků

 

4.10. Začíná hudebně-pohybový kroužek „Zumbík a pidi aerobic hrou“ - vždy ve středu od 15.10 – 15.55 hod. v oddělení Žabiček (1. patro)

 

5.10. Začíná odpolední kurz anglického jazyka - vždy ve čtvrtek od 12.30 – 13.15 hod. v oddělení Motýlků.

 

5.10. 3. lekce plavání

 

12.10. 4. lekce plavání

 

16.10. Divadelní představení v MŠ – pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků

 

19.10. 5. lekce plavání

 

19.10. Pořádáme již tradiční společnou akci s rodiči „Podzimní dílničky“. Srdečně Vás všechny zveme na společné odpoledne ve školce, během kterého si vytvoříme výrobky z přírodnin. Těmi poté vyzdobíme naší školní zahradu. Bližší informace o této akci včas naleznete na samostatném plakátku. Začínáme v 15.15 hod.

 

Vážení rodiče,

26.10. a 27.10. mají děti podzimní prázdniny. Prosíme ty z Vás, kteří budou chtít přivést své dítě do školky, aby se nahlásili ve třídě u paní učitelky. Plavání ani angličtina v tyto dny nebudou. Děkujeme.