Kapacita jednotlivých oddělení a jejich zaměření:

  • Budova je čtyřtřídní a celkem ji navštěvuje 85 dětí ve věku 3 – 7 let.
  • Provoz  MŠ začíná v  6.30 hod. –  končí v 16.30 hod.
  • Děti v odděleních Berušek, Veverek, Žabek jsou smíšeného věku od 3 – 7 let.
  • V oddělení  Motýlků jsou děti ve věku 3 – 4 let. 
  • Všechna oddělení pracují dle Školního vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy.
  • Oddělení Berušek má 24 dětí, Žabky mají 25 dětí a Motýlci 11 dětí. Tato oddělení jsou zaměřena na všestranný rozvoj dětí vzhledem k jejich individualitě a na správný životní styl.
  • Oddělení Veverek má 25 dětí. Toto oddělení je také zaměřeno na všestranný rozvoj dětí vzhledem k jejich individualitě a na správný životní styl, navíc zde však dvakrát v týdnu probíhá výuka anglického jazyka.
  • Každé oddělení je vybaveno kvalitním počítačem,  děti mají možnost získat základy práce na počítači. 
  • Oddělení Veverek a Žabiček mají k dispozici počítačovou jednotku typu Kidsmart.
  • Oddělení Veverek a Berušek má k dispozici interaktivní obrazovku s notebookem.