LOGOPEDICKÝ KROUŽEK

 

Kroužek povede paní učitelka Žaneta Hašková (absolvovala kurz pro logopedické asistenty). Určen bude zejména pro předškoláky a probíhat bude vždy v pondělí (první skupina) a v pátek (druhá skupina) od 12.30 – 13.15 hod. v odd. Motýlků. Výběr dětí učiní po dohodě s rodiči učitelky MŠ. Kroužek je zdarma. První hodina bude v pondělí 1. 10.

 

KERAMICKÝ KROUŽEK

 

Kroužek povede paní Jitka Iblová a bude probíhat každé úterý (první skupina) a každou středu (druhá skupina), od 12.30 – 13.15 hod. v oddělení Motýlků. Cena podzimního kurzu (říjen – prosinec) i jarního kurzu (leden – březen) je celkem 1 800,- Kč. Po dohodě je možné částku rozdělit na dvě splátky. V ceně je výuka, keramická hlína, glazury, pomůcky, vypálení v peci, vlastní výrobky. Platba bude probíhat v hotovosti. První hodina bude v úterý 2. 10.

 

TANEČNÍ KROUŽEK „ZUMBÍK“

Kroužek povede paní Petra Birnbaumová a bude probíhat každou středu od 15.05 – 15.50 hod. v odd. Žabiček (1. patro). Cena za období říjen – leden je 780,- Kč. Platba bude probíhat v hotovosti. První hodina bude ve středu 3. 10.

 

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA

 

Kurz povede Ing. Bc. Věra Nedvědová a bude probíhat každý čtvrtek od 12.30 – 13.15 hod. v oddělení Motýlků. Kurz je určen pro děti, které nenavštěvují naši třídu s výukou angličtiny, ale přesto mají o výuku angličtiny zájem. Cena kurzu je 1000,- Kč za jedno pololetí. Platbu uhraďte bankovním převodem na účet jazykové školy paní Nedvědové do konce měsíce září (pokyny k platbě jsou součástí přihlášky). První hodina bude ve čtvrtek 4. 10.

 

 

Vážení rodiče,

přihlášky na všechny kroužky jste obdrželi na třídních schůzkách. Vyplněné je odevzdávejte ve třídě paní učitelce nejpozději do úterý 25. 9. 2018. Peníze (přesnou částku) přineste v zalepené obálce se jménem dítěte a názvem kroužku na první hodinu vybraného kroužku. Paní učitelky budou tyto obálky předávat lektorkám (neplatí pro kurz anglického jazyka – zde platba probíhá bankovním převodem).

Děkujeme